Veel gestelde vragen

Hoe is AerOn studio opgebouwd?
bijgewerkt op 2 jaar geleden

AerOn Studio is een modulair opgebouwd automatiseringssysteem. Dat betekent, dat u uitsluitend die onderdelen (modules) hoeft aan te schaffen die u nodig heeft. Groeien na verloop van tijd de behoeften, dan kunt u stap voor stap het systeem opwaarderen. In deze alinea beschrijven we in het kort de mogelijkheden van de verschillende extra modules. Voor een gedetailleerdere beschrijving van de verschillende modules kunt u terecht op onze website: http://www.aeron.studio.
Het op maat maken van oplossingen voor specifieke wensen behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor gerust contact op met één van onze medewerkers.

Databank browser Xtra

De uitbreidingsmodule Databank browser Xtra biedt ten opzicht van de standaard Databank browser diverse extra zoekfuncties, sorteermogelijkheden en vensterpresets. Zo kunt u onder andere zoeken op songtekst, texture, mood en worden er in plaats van enkel titel, artiest en audioID ook allerlei extra kolommen weergegeven, zoals de diverse criteriagroepen, laatst gespeeld, laatst gepland, speelduur, uurgetal enzovoorts. Vervolgens kunt u op verschillende kolommen tegelijk sorteren om zo snel de gewenste gegevens te vinden. Ten slotte biedt Databank browser Xtra definieerbare vensterpresets die per ingelogde gebruiker en tevens ook per desktop-resolutie naar eigen voorkeur instelbaar zijn en er kan een gedetailleerde playlisthistorie van een artiest of track opgezocht worden in Databank editor.

Item browser

Item browser biedt de mogelijkheid om een geheel eigen mapstructuur aan te leggen en te ordenen in een boomstructuur, zodat presentatoren/DJ’s hun items in hun eigen map bij elkaar kunnen plaatsen. U kunt de mappen onderverdelen in algemene mappen, mappen per ingelogde gebruiker of per gebruikersgroep. Item browser is ook een ideaal hulpmiddel voor radiostations die met een redactie werken waar bijvoorbeeld nieuwsitems geproduceerd worden. Zie ook InOutBox.
Met deze module krijgt u er ook een File browser bij waarmee u door de audiomappen (Audio lokaal) kunt bladeren en waarmee u o.a. ook metadata, aanwezig in de ID3-tags, kunt updaten naar de database. Per gebruiker kan er ook een File browser-rootmap worden ingesteld c.q. toegewezen.

Live Players Xtra

De Live Players Xtra-module voegt 3 sneltoetsen toe om naar gedefinieerde cuepunten te navigeren. U kunt bij deze module ook op de afbeelding van de track klikken om het item meteen in Databank editor te openen. Bij de tijdweergave in de players zijn in deze module ook diverse alternatieve weergaven te selecteren. Tracks kunnen gecued en klaargezet op iedere willekeurige positie. In de AerOn Studio klokken wordt een spreektijd indicatie weergegeven als beide cart players in pauze staan.

Jingle Players Xtra

Met deze module kunt u Jingle Players uitbreiden tot maximaal 8 jingle carts. In totaal kunt u op die manier tot 56 jingles klaarzetten om te starten. U krijgt de beschikking over meerdere cue-modes en meerdere jingles kunnen in een groep achter elkaar worden gestart. Net als bij Live Players Xtra kunt u met deze module ook bij de jingles cuepunten instellen.

Voice Tracking Xtra

Met de module Voice Tracking Xtra kunt u voicetracks inlezen zoals in een live-situatie. De outro en intro van de tracks zijn tijdens het inspreken van de voicetrack hoorbaar en de voicetrackers kunnen tijdens het opnemen interactief bepalen wanneer de volgende track start. Daarnaast voegt deze module ook nog een extra spoor toe dat o.a. de mogelijkheid biedt om een jingle onder de voicetrack of intro van een track te slepen.

Remote Voicetracking Basis

Deze module is éénmalig nodig om vanop afstand te kunnen voicetracken. Externe voicetrackers kunnen met behulp van hun eigen licentie vervolgens inloggen in het systeem en vanaf thuis (of waar ook ter wereld) de voicetrackfuncties van AerOn Studio gebruiken.

Plan Checker

Met Plan Checker kunt u een gedetailleerde analyse uitvoeren van uw playlist. Zo kunt u bijvoorbeeld van elke track vanuit het planrapport bekijken volgens welk uurformat en welke planregel de track is gepland, en kunt u problemen bij het plannen analyseren en kunt u een gedetailleerdere planhistorie krijgen van iedere track.

Formatplanner Semi-vast

Met deze module kunt u bij Formatplanner semi-vaste items plannen. Semi-vast plannen maakt het mogelijk om nieuwsitems binnen een (instelbaar) tijdsvenster rond een bepaald tijdstip in te plaatsen. Op die manier zal de muziektrack voorafgaand aan het nieuws in zijn geheel afspelen en niet voortijdig uitfaden zoals bij vaste items het geval is.

Formatplanner Xtra

Met Formatplanner Xtra krijgt u planregels tot uw beschikking en er kunnen meerdere criteria per kolom geselecteert. Ook kunnen tracks instelbaar per uurformat onderling shuffelen. Zo plant u tracks binnen eenzelfde format op wisselende posities. Deze module is enkel te gebruiken in combinatie met de optie Formatplanner Semi Vast.

Formatplanner Xpert


Met Formatplanner Xpert kan er veel gedetaillerder gepland worden. Zo kan er o.a. ingesteld worden dat bepaalde criteria uitgesloten worden bij het plannen.Kan er een format gemaakt worden op basis van mood en texture. Zijn de playlisten gepland, dan is bovendien voor elke geplande track een aantal alternatieve tracks selecteerbaar conform de criteria waarmee de track gepland is. Daarnaast biedt deze module ook de mogelijkheid om per taal en per criteria een scheiding en max aantal per uur in te stellen. Deze module is enkel te gebruiken in combinatie met de opties Formatplanner Semi Vast en Formatplanner Xtra.

Commercialplanner Xtra

Bij Commercialplanner Xtra kan een voorkeurspositie voor een reclamespot binnen een commercialblok ingegeven worden. Er kunnen o.a. per blok vier extra jingles toegevoegd worden die onafhankelijk van commercials gepland kunnen. Deze jingles houden ook rekening met de per track instelbare week- en jaardefenitie. Campagnes kunnen op even- of oneven dagen/week gepland worden en kunnen er verschillende extra spreidingsmogelijkheden over de periode en plaatsing per blok ingesteld worden. Campagnes kunnen als “Opvullen van lege blokken” gekenmerkt worden. Maximaal aantal commercials kan per blok in de weekmatrix ingesteld.

Audio logger

Met Audio logger kunnen 24/7 opnames van de uitzending gemaakt worden. De bewaartermijn, audiokwaliteit en bron zijn instelbaar. Indien gewenst kunt u de audiologgeropnames automatisch laten uploaden naar ftp.

Time shifter

Time shifter is een module waarmee een externe bron of stream in hoge kwaliteit wordt opgenomen om deze later weer opnieuw uit te zenden. Deze module wordt veelal gebruikt om live programma’s op te nemen om deze vervolgens later te kunnen herhalen.

In/Out Box

In/Out Box is een extern programma waarmee op handige manier bestanden kunnen worden verplaatst. Nieuwsitems kunnen automatisch worden gedownload en in de juiste map geplaatst worden. Bij nieuwsredacties kunnen nieuwsitems die klaar zijn voor uitzending, vanuit een centrale map op de redactie, automatisch verplaatst worden naar de opgegeven map in Item browser, waar ze direct zichtbaar komen voor de DJ.

Export functies

Export functies exporteert relevante databasegegevens (metadata) en playlists naar andere applicaties zoals bijvoorbeeld Pluxbox RadioManager. Ook bijvoorbeeld de spelende titel en artiest informatie met bijbehorende afbeelding via HTML export naar een website, RDS applicatie of naar de (web) stream. Met deze module kan AerOn Studio ook verbinden met de Radix RDS applicatie via RDS Export.

Studio switch

In combinatie met de geschikte hardware (RME geluidskaart) maakt deze module van uw PC een studio switch, waarbij op een standalone systeem in non-stop mode het signaal geheel buiten de mengtafel om naar de zendlijn gerout wordt. Daarnaast kan met deze module een master/slave systeem met meerdere onair studio systemen worden gebouwd.

Visual Radio

AerOn heeft een Visual Radio module aanboord die samenwerkt met MultiCam en vMix. Met Multicam of vMix kunt u geautomatiseerde visual radio maken. AerOn levert realtime informatie aan Multicam via een IP-socket waardoor het mogelijk is om Videoclips en OnAir informatie zichtbaar te maken op het Visual Radio systeem.

Overige

Naast de hierboven beschreven modules, zijn er nog een aantal andere modules beschikbaar zoals Slave studio, Eventlicentie, Webplayerlicentie, productielicentie, editiefuncties, multiple playout, VST voicetrack en integratie digitale mengtafel.

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: http://aeron.studio.

Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...